Vzdelávanie budú Cnosti

Vzdelávanie budú Cnosti

Metodika. Integrované digitálne technológie.

Autor:Hozák Rudolf
VydavateľBook a Book
Kód:ART46874
ISBN:9788089652228
Kategória: Pedagogika
Populárno náučná literatúra
Skladom:2
Základná cena9,90
Aktuálna cena s DPH:
9,90 €
ks

Štátnom pedagogickom ústave, za účasti štátnej tajomníčky MŠVVŠ SR Oľgy Nachtmannovej, riaditeľa ŠPÚ prof. Ľudovíta Hajduka a autora Rudolfa Hozáka, prezentovali metodiku "Integrované digitálne technológie". Na modelovej vyučovacej hodine fyziky sa študenti z Gymnázia Metodova v Bratislave učili o histórii vývoja automobilov, najskôr prostredníctvom prezentácie videofilmu a písomnej verzie učiva. Potom pokračovali diskusiou o otázkach z danej problematiky s usmerňujúcou aktívnou účasťou učiteľa a praktickými cvičeniami.

Počas štyridsaťpäť minútovej hodiny stihli vyriešiť otázky z cvičenia a napísať aj test z daného učiva. Úlohou navyše bolo zhodnotenie prezentovanej metodiky vyučovacej hodiny v ankete.

Študenti si popri sledovaní prezentácie robili poznámky, tvorili otázky a mohli si aj podčiarkovať text potrebný pre verbálnu tvorbu otázok. Vopred pripravené otázky potom použili v diskusii so spolužiakmi, pričom na otázky a odpovede bol vymedzený čas, podobne, ako pri práci s praktickými cvičeniami a pri teste.

Pri používaní metodiky "Integrované digitálne technológie" je študent hodnotený v diskusii za vhodné, odborne formulované otázky aj odpovede, návrhy riešení, odhalenie spojitostí, väzieb vzťahov a poukázanie na morálne či etické hľadisko. Praktické cvičenie pomáha študentom zvládnuť pojmy a vzťahy, ktoré si zatiaľ nemali dôvod osvojiť. Cvičenie a test robili žiaci v písomnej podobe, ale projekt ráta aj s elektronickou formou cvičenia a testu použitím tabletu alebo notebooku, čo hodnotenie zvládnutia tematickej úlohy jednoznačne urýchli. ..

Katalóg

Nahrávam strom...

Nákupný košík

Položiek: 0 ks
Cena: 0 €

Hlavná stránka > Kníhkupectvo > Pedagogika

xxxxxxxxx