Periodiká

Evanjelický Posol

spod Tatier (EPST):

Dvojtýždenník evanjelikov a. v.

 ISSN: 0139-8768

RČ: EV 145/08

Redakcia EPST:

Mgr. Eva Bachletová, PhD.

eva.bachletova@tranoscius.sk

0905 813 782

Mgr. Emília Mihočová

emilia.mihocova@tranoscius.sk

0918 828 302

Mgr. Ivana Damankošová

damankosovai@yahoo.com 

0918 103 712

šéfredaktorka

 

Jazyková korektorka EPST:

Mgr. Jana Hlatká

Grafická úprava EPST:

Andrej Mišina

andrej@misina.sk

0917 861 043

Tlač EPST:

Alfa print, s.r.o., Martin

 

 

Inzercia do EPST:

Zuzana Laceková

sekretariat@tranoscius.sk

044/552 30 70

Dúha:

časopis pre deti

ISSN: 0862-8319

RČ: 252/08

Redakcia DÚHA:

Mgr. Iveta Toloľčányová

itopolcany@gmail.com

0944 981 431

Jazyková korektorka Dúhy: 

Mgr. Janka Záborská

zaborska.j@gmail.com

Výtvarník / Ilustrátor:

Roman Topolčany

itopolcany@gmail.com

Grafická úprava:

Marika Pacigová

marikapacigova@gmail.com

Tlač Dúhy:

Tranoscius, a.s., Liptovský Mikuláš

Cirkevné listy:

dvojmesačník evanjelikov a. v.

ISSN: 0139-9217

RČ: EV 132/08

Redakcia Cirkevných listov:

Tranovského 1, Liptovský Mikuláš

cirkevnelisty@tranoscius.sk

044/552 30 70

Šéfredaktorka:

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.

valko-kristakova@fevth.uniba.sk

0904 122 969

Redakčná rada:

Mgr. Simona Devečková, PhD.

simonakapitanova@gmail.com

0908 233 457

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin

miloslav.gdovin@gmail.com

0918 927 383

prof.PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

jaroslav.uhel@umb.sk

0905 639 235

Mgr. Samuel Velebír

samuel.velebir@gmail.com

0907 384 453

Jazyková korektorka:

Mgr. Janka Záborská

zaborska.j@gmail.com

Grafická úprava:

Mgr. Andrej Mišina

andrej@misina.sk

Tlač cirkevných listov:

Tranoscius a. s., Liptovský Mikuláš

 • Objednávky na  Evanjelický Posol spod TatierDúhu Cirkevné listy  môžete posielať na:

          predplatne@tranoscius.sk, tel. č .:  044/324 05 08

 • Objednávky kníh posielajte na:

          odbyt@tranoscius.sk, tel. č .:  044 552 63 43

 • Evajelický Posol spod Tatier  - dvojtýždenník evanjelikov a. v. na Slovensku a detský časopis - Dúha si už môžete zakúpiť aj v digitálnej podobe do Vášho počítača, tabletu či mobilu !!!

          Oba tituly vydavateľstva Tranoscius, a. s. nájdete na  www.floowie.com 

          Ako na to?          

 1. navštívte stránku www.floowie.com, zaregistrujte sa vaším e-mailom alebo Facebookom

 2. vpravo stlačte košík a v ňom stlačte možnosť kúpiť kredit

 3. zvoľte si spôsob platby - bankovým prevodom a vyberte si predplatné na rok alebo pol roka a zvoľte pokračovať 

 4. zobrazia sa vám údaje pre platbu - uveďte povinné údaje a potvrďte kúpiť

 5. zobrazí sa vám informáciám o objednávke: číslo účtu (IBAN: SK02 7500 0000 0040 1365 1169) a variabilný symbol, potrebnú sumu zaplaťte prostredníctvom vášho internet bankingu

 6. po pripísaní vášho kreditu (môže byť na druhý deň) na www.floowie.com vyhľadajte Evanjelický posol alebo Dúhu, alebo zadajte priamo www.floowie.com/sk/tranosciussk

 7. vyberte si ktorékoľvek číslo EPST alebo Dúhy a kliknite na zelené políčko so sumou, po rozkliknutí si vyberte možnosť kúpiť za kredity

 8. pohodlne ČÍTAJTE na svojom počítač, tablete či mobile 

Katalóg

Nahrávam strom...

Nákupný košík

Položiek: 0 ks
Cena: 0 €

Hlavná stránka > Periodiká

xxxxxxxxx