Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ

Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ

191 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im zavedenie reformy obsahu vzdelávania do praxe.

Autor:Lukačková Renáta
VydavateľDidaktis, s.r.o.
Kód:ART08642
ISBN:9788089160945
Kategória: Slovenčina
Skladom:1
Základná cena5,89 €
Aktuálna cena s DPH:
5,89 €
ks

Nová zbierka pre 7. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 7. ročníku aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Obsahovo nadväzuje na knihy Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ a Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ.

Gramatické javy precvičuje v 6 kapitolách:

  • Cudzie slová
  • Podstatné mená, veľké písmená a prídavné mená
  • Číslovky a zámená
  • Slovesá a príslovky
  • Spojky
  • Čiarka v jednoduchej vete

Žiaci majú možnosť precvičovať si pravopisné javy v rôznych typoch cvičení:

  • doplňovacie cvičenia, v ktorých treba doplniť chýbajúce písmeno alebo interpunkčné znamienko,
  • cvičenia na precvičovanie (pravopisné päťminútovky) - slovné spojenia a vety,
  • cvičenia so zámernými chybami, v ktorých treba vyhľadať chyby a texty prepísať správne,
  • nácvičné a kontrolné diktáty.

Správne vyplnené doplňovacie cvičenia a opravené cvičenia s chybami uvedené v závere umožňujú samostatnú prácu žiakov pri precvičovaní gramatiky. Samozrejme, zbierka poslúži tiež učiteľom na hodinách a ako pomôcka i rodičom pri domácej príprave detí. Zíde sa nielen žiakom 7. ročníka ZŠ, ale aj vyšších ročníkov pri opakovaní a žiakom osemročných gymnázií.

 

Zbierka cvičení a diktátov v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Katalóg

Nahrávam strom...

Nákupný košík

Položiek: 0 ks
Cena: 0 €

Hlavná stránka > Kníhkupectvo > Učebnice a slovníky > Slovenčina

xxxxxxxxx