Slovenský jazyk 5: zbierka úloh a cvičení

Slovenský jazyk 5: zbierka úloh a cvičení
Autor:Krajčovičová Jarmila - Caltíková Milada
VydavateľOrbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o.
Kód:ART07454
ISBN:9788071586777
Kategória: Slovenčina
Skladom:1
Základná cena2,95 €
Aktuálna cena s DPH:
2,95 €
ks

Nová učebnica slovenského jazyka prichádza do školských lavíc od roku 2003. Ide o súbor učebných textov na vyučovanie slovenského jazyka v 5. ročníku ZŠ. Nová učebnica v plnej miere korešponduje s platnými učebnými osnovami a štandardom a je zameraná na osobnosť žiaka, jeho intelektový rozvoj. Cvičenia sledujú rozvoj všetkých kognitívnych funkcií a sú založené na komunikatívno-poznávacom princípe vyučovania jazyka. Učebné texty úzko nadväzujú na literatúru a najmä literárne žánre preberané v 5. ročníku. Snahou autoriek bolo vytvoriť učebnicu, ktorá v plnej miere využíva medzipredmetové vzťahy. Učebnica je nielen z didaktickej stránky výborne prepracovaná, ale je ilustrovaná nádhernými a výstižnými ilustráciami, ako aj modernými kvalitnými fotografiami. Učebnica svojím moderným grafickým spracovaním určite poteší každého žiaka i pedagóga.

Katalóg

Nahrávam strom...

Nákupný košík

Položiek: 0 ks
Cena: 0 €

Hlavná stránka > Kníhkupectvo > Učebnice a slovníky > Slovenčina

Tranoscius

akcia práve prebieha...

xxxxxxxxx